Alternative lusemidler

Om os

Ædelgranlus er et alvorligt problem i produktionen af juletræer. Lusenes sugning medfører kvalitetsforringelse, og kan i alvorlige tilfælde betyde at topskuddet visner og dør. Hidtil er lusene bekæmpet ved sprøjtninger med syntetiske insekticider, men flere er forsvundet de senere år (eksempelvis cypermethrin produkter og alpha-cypermethrin), og der forventes ikke at komme nye midler til. Indenfor gartneribrug er flere alternative produkter de senere år afprøvet overfor bl.a. fersken- og agurkebladlus. Erfaringen er, at flere midler er effektive, men også at visse midler kan skade kulturerne, især i prydplanter. Alternative midler er dels bekæmpelsesmidler af naturlig oprindelse, men basisstoffer,  som har effekt på skadegørere. Flere af dem må også bruges i økologisk produktion. Der eksisterer kun få erfaringer med anvendelse af disse alternative midler i juletræsproduktion, og der er behov for systematiske undersøgelse af effekt overfor ædelgranlus og stammelus samt risikoen for skader på kulturen.

Læs om projektet i Nåledrys 122.

Læs om resultaterne i Nåledrys 127.

Læs om resultaterne i temadagspræsentationen fra 2024.

Bevillingsgiver Forskningsenheden (FE)
Bevilliget beløb 171.902 kr. ialt.
Startdato 01.01.2023
Slutdato 31.12.2023
Projektdeltager(e) Peter Hartvig (Projektleder) og Henrik Bak Topbjerg, AAU, Flakkebjerg