Alternative lusemidler

Om os

Ædelgranlus er et alvorligt problem i produktionen af juletræer. Lusenes sugning medfører kvalitetsforringelse, og kan i alvorlige tilfælde betyde at topskuddet visner og dør. Hidtil er lusene bekæmpet ved sprøjtninger med syntetiske insekticider, men flere er forsvundet de senere år (eksempelvis cypermethrin produkter og alpha-cypermethrin), og der forventes ikke at komme nye midler til. Indenfor gartneribrug er flere alternative produkter de senere år afprøvet overfor bl.a. fersken- og agurkebladlus. Erfaringen er, at flere midler er effektive, men også at visse midler kan skade kulturerne, især i prydplanter. Alternative midler er dels bekæmpelsesmidler af naturlig oprindelse, men basisstoffer,  som har effekt på skadegørere. Flere af dem må også bruges i økologisk produktion. Der eksisterer kun få erfaringer med anvendelse af disse alternative midler i juletræsproduktion, og der er behov for systematiske undersøgelse af effekt overfor ædelgranlus og stammelus samt risikoen for skader på kulturen.

Bevillingsgiver Forskningsenheden (FE)
Bevilliget beløb 171.902 kr. ialt.
Startdato 01.01.2023
Slutdato 31.12.2023
Projektdeltager(e) Peter Hartvig (Projektleder) og Henrik Bak Topbjerg, AAU, Flakkebjerg