Ukrudtsbekæmpelse uden glyphosat (4)

Om os

Glyphosat er et effektivt og billigt herbicid, og derfor et af de vigtigste midler til ukrudtsbekæmpelsen i juletræer. Stoffet har ingen fareklasse og anses for at være et af de mest miljøvenlige bekæmpelsesmidler. Alligevel har flere miljøorganisationer gennem nogle år erklæret stoffet uønsket, og på de store eksportmarkeder for danske juletræer i Tyskland og Frankrig er der en stigende efterspørgsel på juletræer, der er dyrket uden brug af glyphosat.

Formålet med dette projekt er at undersøge mulighederne for at erstatte glyphosat med et eller flere andre herbicider, kendt fra landbruget. Det være sig såvel ved forsøg med bredsprøjtning hen over toppen om foråret eller om efteråret, som ved afskærmet sprøjtning i rækkemellemrummet og under træerne i vækstsæsonen. Projektet er en forsættelse af projektet med screeningsforsøg samt de to projekter omkring glyphosatfri dyrknng med bredsprøjtning og afskærmet sprøjtning Ukrudtsbekæmpelse uden glyphosat II og Ukrudtsbekæmpelse uden glyphosat III

Bevillingsgiver Forskningsenheden (FE)
Bevilliget beløb 100.000 kr. ialt
Startdato 01.01.2022
Slutdato 31.12.2022
Projektdeltager(e) Peter Hartvig (Projektleder), AAU, Flakkebjerg