Ukrudtsbekæmpelse uden glyphosat (1)

Om os

Glyphosat er et effektivt og billigt herbicid, og derfor et af de vigtigste midler til ukrudtsbekæmpelsen i juletræer. Stoffet har ingen fareklasse og anses for at være et af de mest miljøvenlige bekæmpelsesmidler. Alligevel har flere miljøorganisationer gennem nogle år erklæret stoffet uønsket, og på de store eksportmarkeder for danske juletræer i Tyskland og Frankrig er der en stigende efterspørgsel på juletræer, der er dyrket uden brug af glyphosat. Formålet med dette projekt er at undersøge mulighederne for at erstatte glyphosat med et eller flere andre herbicider, kendt fra landbruget. Det være sig såvel ved forsøg med bredsprøjtning hen over toppen om foråret eller om efteråret, som ved afskærmet sprøjtning i rækkemellemrummet og under træerne i vækstsæsonen. 

Læs om resultater fra projektet i Nåledrys 110.   

Læs om resultaterne i temadagspræsentationen fra 2020

Hent præsentationen fra bidragermødet i 2019

Bevillingsgiver Forskningsenheden (FE), Corteva, Bayer & Nordisk Alkali
Bevilliget beløb 335.280 kr. ialt (FE = 295.280 kr. & agrokemiske firmaer = 40.000 kr.)
Startdato 18.09.2018
Slutdato 31.12.2019
Projektdeltager(e) Peter Hartvig (Projektleder), AAU, Flakkebjerg