Risikovurdering for bare skuldre

Om os

”Bare skuldre” har mange ligheder med skovdøden (”New forest decline”) i Europa i 80’erne, hvor magnesiummangel bl.a. på grund af kvælstofforceret vækst fra et øget kvælstofnedfald forårsagede udbredt nåletab af især ældre nåle. Her lykkedes det at forudsige risikoen for nåletab gennem nåleanalyser især om foråret for dermed at skabe det bedst mulige grundlag for afhjælpende tiltag.

Det er formålet med nærværende projekt at skabe en tilsvarende metode til risikovurdering af fremkomst af bare skuldre i nordmannsgrankulturer som grundlagsgivende redskab for afhjælpende tiltag. Dette gøres primært gennem løbende nåleanalyser på fire forskellige lokaliteter.

Læs mere om projektet i Nåledrys nr. 104.

Læs om resultaterne i Nåledrys nr. 111.

Bevillingsgiver Forskningsenheden (FE) & Danske Juletræer (DJ)
Bevilliget beløb 114.000 kr. ialt (FE = 79.800 kr. & DJ = 34.200 kr.)
Startdato 01.01.2018
Slutdato 01.03.2019
Projektdeltager(e) Lars Bo Pedersen (projektleder) Adam Kofoed Månsson, Danske Juletræer Kenneth Klausen, Danske Juletræer