Frøkildevalg i nordmannsgran 6 års status

Om os

Formålet er at evaluere nye danske frøplantagers egnethed til juletræsproduktion sammenholdt med velkendte danske provenienser og Ambrolauri.

Projektet baseres på 4 forsøg anlagt i 2013 med 20 frøkilder. På alle lokaliteter opgøres juletræskvalitet og udbytte (status 6 sæsoner), samt højdevækst, antal grene, grenlængder og skader. Der vurderes efter-høst kvalitet (nåletab) i to forsøg på basis af afklippede kviste hhv. i oktober og primo november.

Alle de nye frøkilder er kommercielt tilgængelige og vil have potentiale til at bidrage væsentligt til den danske juletræsproduktion fremover, hvorfor det er centralt at vide, hvilke egenskaber de besidder.

Forsøgene dyrkes intensivt med vækstregulering og formning – og vil derfor give en relevant vurdering af udbytte og kvalitet af de nye frøplantager, men også af de velkendte provenienser fra Ambrolauri og Tversted, hvilket hidtil kun er sparsomt belyst forsøgsmæssigt.

Læs om resultaterne i temadagspræsentationen fra 2020.

Hent præsentationen fra bidragermødet i 2019

Bevillingsgiver Forskningsenheden (FE), Naturstyrelsen (NST) & Gartneribrugets Afsætningsudvalg (GAU)
Bevilliget beløb 383.490 kr. ialt (FE = 303.490 kr., NST = 30.000 kr. & GAU = 50.000 kr.)
Startdato 18.09.2018
Slutdato 30.06.2019
Projektdeltager(e) Ulrik Bräuner Nielsen (projektleder), IGN; Jing Xu, IGN & Gerner Frederiksen, Gerner Consulting ApS.