Udvikling af grannåle læder

Om os

Bæredygtighed af juletræer bliver stadigt vigtigere for forbrugerne. Der er derfor et øget fokus på ikke bare en bæredygtig produktion af juletræer, men også på genanvendelse af juletræet. Danmark er den næststørste producent af juletræer i Europa med en årlig produktion på ca. 15 millioner træer, hovedsagelig med arten nordmannsgran. Henved 10 millioner træer eksporteres, mens det danske hjemmemarked tegner sig for 1,6 millioner træer. Afhængig af markedssituationen er der små 4 millioner træer tilbage i primærproduktionen, som ikke lever op til kravene for et salgbart træ og derfor bliver knust efter endt omdrift. Baseret på disse rester fra juletræsproducenterne, kan produceres mere end 1 mio. metervare/år af naturligt grannåle-læder. I dette er ikke medregnet den kapacitet der vil være ved at genanvende grannålene efter brug (når forbrugeren har holdt jul).

Projektet har fokus på udvikling og raffinering af grannåle læder baseret på overskuds gran fra industrien for at skabe nye værdikæder samt forretningsmodeller for den del
af landbrugssektoren. Projektet er målrettet:

  • at sikre en bæredygtig grøn omstilling af juletræsproduktionen mod klima neutralitet
  • at udnytte mulighederne inden for teknologiudviklingen inden for biotech og bio-raffinering

 

Bevillingsgiver Food & Bio Cluster via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Bevilliget beløb 388.220 kr. (DJ andel 63.720 kr.)
Startdato 13.01.2022
Slutdato 30.11.2022
Projektleder(e)
Projektdeltager(e) Natural Material Studio ved Bonnie Hvillum (projektleder), Teknologisk Institut og Danske Juletræer