Optimering af gødningsmodellen OP10MAL

Om os

En væsentlig del af Danske Juletræers rådgivning om gødskning hviler på gødningsmodellen OP10MAL. Gødningsmodellen fungerer også som et støtteværktøj for foreningens medlemmer og downloades årligt af mellem 20-40 medlemmer. Modellen har et avanceret ”maskinrum” og er baseret på talrige videnskabelige undersøgelser tilbage i 90’erne og 00’erne.

I modsætning til de mange stadigt valide kemiske analyser af både deposition, udvaskning og træindhold der indgår i modellen, så har biomassen eller træernes vægt ændret sig i takt med, at man er gået fra naturgroede træer til intensivt formregulerede træer. Projektet vil opsamle vægte af træer i forskellige aldre til brug for opgradering af modellen. OP10MAL adresserer sig bl.a. til jordbundstype og regioner. Projektet vil levere en opdateret gødningsmodel, der foruden gødningsanbefalinger leverer en ajourført beregning af juletræernes CO2-binding samt en beskrivelse af modellen i Nåledrys.

Bevillingsgiver Forskningsenheden (FE) & Danske Juletræer (DJ)
Bevilliget beløb 44.000 kr. ialt (FE = 30.800 kr., DJ = 13.200 kr.)
Startdato 01.09.2019
Slutdato 30.11.2020
Projektdeltager(e) Lars Bo Pedersen, Kenneth Klausen, Adam Kofoed Månsson, Danske Juletræer