Sæsonprognose for nåletab

Om os

I varme efterår er der en forøget risiko for nåletab på høstede træer. Dermed dels risiko for at forbrugeren får et juletræ af ringere kvalitet og dels risiko for økonomiske tab for producent og grossist i form af reklamationer. Stigende hyppighed af varme efterår uden nævneværdig frost inden høst, og en tendens til at fremrykke høsttidspunktet gør, at risikoen for nåletab og dårlig kvalitet er stigende.

Projektets formål er at udvikle et prognoseværktøj, der kan forudsige og varsle risiko for nåletab efter høst hen gennem efteråret. Varsling som f.eks. tørkeindeks (Skala 1-10) for pågældende dag og så prognose 7-10 dage frem baseret på vejrudsigten.

Undersøgelsen baseres på data fra IGNs eksisterende forsøg for perioden 1996-2022 og fra Dansk Meteo-rologisk Institut (DMI) fås data fra de enkelte lokaliteter tilbage i tiden. Ud fra statistiske analyser klarlægges såvel temperatur som nedbørs indflydelse på risiko for nåletab.

Læs resultater fra temadagspræsentationen i 2024.

 

Bevillingsgiver Forskningsenheden 150.000 kr. og Grossistforeningen for juletræer og pyntegrønt 29.450 kr.
Bevilliget beløb 179.450 kr.
Startdato 01.08.2023
Slutdato 30.06.2024
Projektdeltager(e) Ulrik Braüner Nielsen (projektleder); Morten Alban og Jon Kehlet Hansen, KU, IGN