Næringsstofubalance hos NGR

Om os

Projektet vil skabe en grundlæggende viden om optagelse, transport, lokalisering og regordeling af næringsstofferne. Analyserne fra normalplanter vil blive sammenholdt med data fra planter, der forventes at udvikle "røde nåle" og "bare skuldre". Denne viden skal danne baggrund for fremtidige gødningsanabefalinger. Analyserne vil primært blive udført på 4-årige pottekulturer. Analysematerialet bliver indsamlet gennem hele vækstsæsonen fra et større antal planter, hvor symptomerne udvikles. Næringsstoffernes lokalisering vil blive fastlagt på vævs- ogcelleniveau, og deres transport, lokalisering og remobilisering vil blive belyst ved brug af specifikke farvestoffer og isotoper.

Læs mere om projektet i Nåledrys nr. 104. 

Læs om foreløbige resultater i Nåledrys nr. 111.

Hent præsentationen fra bidragermødet i 2019

Bevillingsgiver Forskningsenheden (FE) & Institut for plante- og miljøvidenskab (PLEN), KU
Bevilliget beløb 670.400 kr. ialt (FE = 559.840 kr. & PLEN = 110.560 kr.)
Startdato 01.01.2018
Slutdato 31.12.2019
Projektdeltager(e) Bjarke Veierskov (projektleder), PLEN; Lars Bo Pedersen, Danske Juletræer; Daniel Persson, PLEN; Helle Juel Martens, PLEN; Asger Methmann, PLEN