Ukrudtsbekæmpelse uden glyphosat (3)

Om os

Glyphosat er et effektivt og billigt herbicid, og derfor et af de vigtigste midler til ukrudtsbekæmpelsen i juletræer. Stoffet har ingen fareklasse og anses for at være et af de mest miljøvenlige bekæmpelsesmidler. Alligevel har flere miljøorganisationer gennem nogle år erklæret stoffet uønsket, og på de store eksportmarkeder for danske juletræer i Tyskland og Frankrig er der en stigende efterspørgsel på juletræer, der er dyrket uden brug af glyphosat.

Formålet med dette projekt er at undersøge mulighederne for at erstatte glyphosat med et eller flere andre herbicider, kendt fra landbruget. Det være sig såvel ved forsøg med bredsprøjtning hen over toppen om foråret eller om efteråret, som ved afskærmet sprøjtning i rækkemellemrummet og under træerne i vækstsæsonen. Projektet er en forsættelse af projektet med screeningsforsøg og projektet med behandlingsstrategier, som fik støtte i 2018 og 2019. Dette projekt løber i 2 år og har mere fokus på at forfine behandlingsstrategierne. 

Læs om projektets resultater i Nåledrys nr. 119.

Læs om resultaterne i temadagspræsentationen fra 2022.

Bevillingsgiver Forskningsenheden (FE) & Gartneribrugets Afsætningsudvalg (GAU)
Bevilliget beløb 257.000 kr. ialt (FE = 167.000 kr. & GAU = 90.000 kr.)
Startdato 01.09.2020
Slutdato 31.12.2021
Projektdeltager(e) Peter Hartvig (Projektleder), AAU, Flakkebjerg