Frøkildevalg i nordmannsgran - hel omdrift II

Om os

Med udgangspunkt i resultaterne fra Forskningsenhedsprojektet ”Frøkildevalg i nordmannsgran – evaluering af nye frøplantager” og "Frøkildevalg i nordmannsgran - resultater for en hel omdrift" foretages yderligere opgørelser i de 4 forsøg anlagt i 2013 med 20 frøkilder. Forsøgene blev gjort for juletræskvalitet og udbytte i årene 2019 og 2020, og dette projekt foretager en tilsvarende vurdering af de tilbageblivende træer. Herudfra beregnes for hver frøkilde samlede juletræsudbytter, kvalitet og salgsværdi over en hel omdrift, hvorefter en samlet anbefaling af frøkilde kan gives.

Alle de nye frøkilder er kommercielt tilgængelige og vil have potentiale til at bidrage væsentligt til den danske juletræsproduktion fremover, hvorfor det er centralt at vide, hvilke egenskaber de besidder.

Forsøgene dyrkes intensivt med vækstregulering og formning – og vil derfor give en relevant vurdering af udbytte og kvalitet af de nye frøplantager, men også af de velkendte provenienser fra Ambrolauri og Tversted, hvilket hidtil kun er sparsomt belyst forsøgsmæssigt.

Bevillingsgiver Forskningsenheden (FE)
Bevilliget beløb 85.700 kr. ialt
Startdato 15.08.2021
Slutdato 31.12.2022
Projektdeltager(e) Ulrik Bräuner Nielsen (projektleder), IGN; Else Møller & Kenneth Klausen, Danske Juletræer.