Ukrudtsbekæmpelse uden glyphosat (2)

Om os

Glyphosat er et effektivt og billigt herbicid, og derfor et af de vigtigste midler til ukrudtsbekæmpelsen i juletræer. Stoffet har ingen fareklasse og anses for at være et af de mest miljøvenlige bekæmpelsesmidler. Alligevel har flere miljøorganisationer gennem nogle år erklæret stoffet uønsket, og på de store eksportmarkeder for danske juletræer i Tyskland og Frankrig er der en stigende efterspørgsel på juletræer, der er dyrket uden brug af glyphosat.

Formålet med dette projekt er at undersøge mulighederne for at erstatte glyphosat med et eller flere andre herbicider, kendt fra landbruget. I dette projekt er der  fokus på afskærmet sprøjtning i rækkemellemrummet og under træerne i vækstsæsonen. Projektet er en forsættelse af Forskningsenhedsprojektet med screeningsforsøg, som fik støtte i 2018.

Læs om resultater fra projektet i Nåledrys 115

Læs om resultaterne i temadagspræsentationen fra 2021.

Bevillingsgiver Forskningsenheden (FE), Corteva & Gartneribrugets Afsætningsudvalg (GAU)
Bevilliget beløb 268.335 kr. ialt (FE = 148.335 kr., GAU = 100.000 kr. & Corveta = 20.000 kr.)
Startdato 01.09.2019
Slutdato 31.12.2020
Projektdeltager(e) Peter Hartvig (Projektleder), AAU, Flakkebjerg