Den Gode Historie

Om os

Dansk juletræsproduktion er blandt Europas førende på miljø, klima og bæredygtig produktion. Forbrugerne efterspørger i stigende grad usprøjtede træer, og der er stigende politisk opmærksomhed på at reducere eller helt afskaffe brugen af pesticider. I snart to år har brancheforeningen Danske Juletræer – i tæt samarbejde med Københavns Universitet - været i gang med at udvikle metoder og plantemateriale, som vil reducere eller helt fjerne brugen af kemiske hjælpestoffer i dansk juletræsproduktion.

I august 2021 blev cerificeringsordningen Bæredygtige naturtræer lanceret. Den er baseret på strenge statslige og kommunale regler suppleret med lokale hensyn til flora og fauna, hvor dyrkningen sker med størst mulig hensyntagen til miljø og biodiversitet.

Danske juletræsproducenter gør allerede meget for at bidrage til et bedre klima og nedbringe Co2-udledningen. Det er den historie, som vi ønsker at kommunikere bredt ud, så forbrugerne kan se vores bidrag til et bedre klima og en nedbringelse af Co2-udledningen.

Biodiversitet i juletræsplantager
På 24.000 hektar vejer de danske juletræer stolt i vinden, men det er de færreste som ved, at der i plantagerne er et leben af den anden verden. Danske juletræsplantager er et artsrigt overdrev hvor man bl.a. møder fugle, græshopper, sommerfugle, edderkopper, biller og planter.

Der skrives og tales meget om biodiversitet, og fra politisk hold er der fokus på biodiversiteten som en folkesag.

Gennem SoMe, pressemeddelser og andre aktiviteter i løbet af året, vil ”Den Gode Historie” om bæredygtig produktion og biodiversitet i danske juletræer blive udbredt.

Bevillingsgiver Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget
Bevilliget beløb 70.000 kr.
Startdato 01.01.2023
Slutdato 31.12.2023
Projektleder(e)