LCA-analyse

Om os

Købere af juletræer bliver mere og mere optaget af en given produktions påvirkning af miljø og klima. Dette er senest dokumenteret i en tysk forbrugerundersøgelse fra 2020, hvor 70 % af de adspurgte var enige eller meget enige i, at et juletræ skal være bæredygtigt produceret.

Selvom man i branchen har en opfattelse af, at produktionen er bæredygtig stilles der fra forbrugerside ofte krav om en egentlig dokumentation er af i form af en certificering. I juletræsbranchen har man traditionelt brugt GlobalG.A.P til dokumentation af en bæredygtig produktion overfor kædekunder, men det er ikke tilladt af markedsføre sig overfor forbrugerne med en GlobalG.A.P certificering, hvorfor flere producenter i disse år stopper som GlobalG.A.P producent. Derudover kommer der nye ordninger til som f.eks. Danske Juletræers ”Bæredygtige naturtræer” og det tyske Naturbaum Sigel, der kan følge træet fra producent til forbruger.

Fælles for de forskellige certificeringsordninger er manglende dokumentation for miljø- og klimapåvirkning i form af en LCA-analyse. Der findes LCA-analyser for juletræer, men de er udarbejdet af canadiske og amerikanske universiteter/interesseorganisationer og på baggrund af dyrkningsforholdene i Nordamerika med f.eks. flere tilladte hjælpestoffer. Der er derfor brug for en LCA-analyse baseret på danske/europæiske produktionsforhold.

Hent LCA-undersøgelsen

Hent Nåledrys artikel om klimabelastning (åben)

Bevillingsgiver Danske Planteskoler gennem Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget
Bevilliget beløb 100.000 kr.
Startdato 01.01.2022
Slutdato 31.12.2022
Projektleder(e)