Ansøg

Om os

Hent ansøgnings- og budgetskema

Forskningsenhedens bevillinger er etårige og følger kalenderåret. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen og en eventuel genbevilling vil være afhæng af tilgængelige midler i Forskningsenheden. Der skal afrapporteres for anvendelse af tilskuddet for hvert bevillingsår.

Det kan der søges tilskud til:

  1. forskning og forsøg i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer,
  2. produktudvikling i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer,
  3. rådgivning og uddannelse i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer, eller
  4. investeringer i miljøbeskyttende foranstaltninger i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer

Ved tildeling af tilskud fra Forskningsenheden tillægges projekter i forbindelse med omstilling til mere miljøvenlig produktion og udvikling særlig vægt.

Ansøgningsskemaer
På nedenstående links kan du hente dels en Word-fil til den tekstmæssige beskrivelse af projektet dels et Excel regneark til udfyldelse af budgettet. Budgettet indsættes i ansøgningsskemaet og der fremsendes kun en fil til sekretariatet (i Word eller PDF format):

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til tilskudsåret 2024/25 er tirsdag den 21. juni 2024 kl. 12.00. Ansøgninger afleveret senere end fristen tages ikke i betragtning. Der kan forventes svar på ansøgningen primo august 2024.

 

Indsendelse af ansøgning

Ansøgningen sendes på email til: forskningsenheden@christmastree.dk med angivelse af "Projektansøgning til Forskningsenheden" i emnefeltet. 


Spørgsmål?

Har du spørgsmål til Forskningsenheden eller din ansøgning er du velkommen til at kontakte Claus Jerram Christensen