Affaldshåndtering

Dyrkning

Producenterne har et stort fokus på at reducere affaldsmængderne i produktionen og genanvende det uundgåelige affald via en kommunal modtageordning.

Bedriftens brug og håndtering af brandbare væsker, herunder diesel og benzin sker med største grundighed i henhold til gældende bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker.

FN verdensmål 16