Ukrudt

Dyrkning

For økologer gælder det i høj grad om at skabe en fornuftig balance mellem urtefloraens gavnlige og skadelige virkninger. Den økologiske juletræsproducent har flere forskellige metoder til rådighed mod ukrudtet.

Årets gang ved ukrudtsbekæmpelse
For at få den mest optimale virkning skal kulturen renses flere gange i ukrudtets vækstperiode fra april til begyndelsen af august. Den første behandling udføres, inden juletræerne springer ud. Hvis juletræerne er udsat for forårsnattefrost, er det vigtigt, at jorden er bar i udspringsperioden, da det øger udstrålingen af jordvarme og nedsætter risikoen for frostskader. De første to-tre uger efter juletræernes udspring renser man derimod ikke i kulturen, da færdsel og redskaber kan skade de nye skud. For at undgå at skade træerne ved den mekaniske ukrudtsbekæmpelse skal træerne være plantet i lige, parallelle rækker med en afstand, der passer til red­skaberne. I kuperede områder skal ræk­kerne løbe vinkelret på højdekurverne, så redskaberne ikke skrider ud og skader træ­erne.

Når træerne vokser
Mens træerne er små, er det muligt at køre hen over træerne med en almindelig traktor med strigle, radrenser eller fræser. Man kan også foretage renholdelsen manuelt med le, kratrydder. Arbejdet skal gøres, inden ukrudtet vokser over juletræerne, ellers går det ud over både præstationen og træernes vækst. Når juletræerne er mere end en halv meter høje, bliver det nødvendigt med mere specialicerede redskaber som eksempelvis portaltraktorer, én-rækkede maskiner med smalle fræsere eller klippere, ATV'ere og minitraktorer. Manuel renholdelse er også stadig muligt, men i det lange løb er det tungt arbejde at udføre, og præstationen er lav.

Husdyr
Fra tredje år efter plantning kan husdyr hjælpe med at styre ukrudtet. Ernæringsværdien af ukrudtet er ofte for lav i forhold til dyrenes behov, så det er vigtigt at supplere med (økologisk)foder eller andre græsningsarealer. Mens træerne sætter skud fra maj til juni, bør man ikke have husdyr i kulturen, da nye skud let knækkes af ved dyrenes færdsel i kulturen.

Får af racen Shropshire er velegnede til at holde ukrudtet nede og nipper ikke af de nye skud. Det er dog stadig nødvendigt med dagligt opsyn ifølge dyreværnsloven, men det er samtidigt også nødvendigt for at forhindre eventuelle bideskader på træerne. Man anbefaler normalt ca. fem moderfår pr. ha.

Tamsvin er også effektive mod ukrudtet, men de anbefales først efter 3-4 år efter plantning af træerne, da de ellers kan gøre for stor skade på de små træer. Fjerkræ er også en mulighed, mens heste og køer kan gøre jorden kompakt og fremme et tæt græsdække.

Andre metoder
Dækafgrøder kan være med til hæmme ukrudt, men øger også konkurrencen om næringsstoffer og vand.

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 7. maj 2024 meddelt Danske Juletræer og Nufarm dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 7. maj til 1. august 2024.

Se flere nyheder

Vi er totalleverandør indenfor juletræer.

Se forhandleroversigt

Certifikatkursus til brug af rygsprøjte og EasyRoller

Danske Juletræer, Dalum Landbrugsskole og Hans Thostrup afholder kursus i brug af EasyRoller og rygsprøjte i juletræer og klippegrønt for udenlandske medarbejdere.

Se flere arrangementer