GLOBALG.A.P. og juletræer

Dyrkning

GLOBALG.A.P. standarden for juletræer blev oprindelig udarbejdet til frugt og grønsager, men dækker i dag også blomster og prydplanter, planteskoler, almindelige landbrugsafgrøder og husdyrproduktion. 

I GLOBALG.A.P. version 6.0 er de enkelte afgrødetyper adskilt, så alle krav til producenter af blomster og prydplanter er samlet i standarden ”Blomster og Prydplanter” (FO for Flowers and Ornamentals). Standarden kan downloades fra GLOBALG.A.P. hjemmesiden eller rekvireres hos lis@introcert.dk.

Kontrolpunkter
Standarden for blomster og prydplanter består af 158 kontrolpunkter fordelt med:

 • 66 Ufravigelige krav (Major must)
 • 77 Mindre krav (Minor must)
 • 14 Anbefalinger (Recommendations)

Nogle af kravene vil typisk udgå, da de ikke er relevante for traditionel produktion af juletræer f.eks. vanding, brug af spagnum og lignende. 

Standarden for blomster og prydplanter (FO) består af 13 emner med kontrolpunkter og kravspecifikationer, som producenten skal overholde og som vil blive kontrolleret af kontrolorganet. De 13 emner findes i en tjekliste, som skal anvendes til dokumentation af, om kravene i standarden overholdes. 

De 13 emner indeholder krav vedrørende:

 • Ledelse
 • Sporbarhed
 • Plantemateriale
 • Jord, planteernæring og gødning
 • Vand og vanding
 • Integreret plantebeskyttelse (IPM)
 • Planteværnsmidler
 • Efter-høst processer
 • Affaldshåndtering
 • Biodiversitet
 • Energieffektivitet
 • Medarbejdernes sikkerhed og sundhed
 • Medarbejdernes trivsel  

Tjeklister
I GLOBALG.A.P. v6.0 bruges blot en enkelt tjekliste, som omfatter alle 13 områder. Listen anvendes til både de interne kontroller og de eksterne audits på bedriften. Hvis mange producenter er GLOBALG.A.P. certificeret i en gruppecertificering findes også en tjekliste til kontrol/audit af gruppens kvalitetsstyringssystem (QMS). Tjeklisten kan downloades fra GLOBALG.A.P. hjemmesiden eller rekvireres hos lis@introcert.dk.

Hjælpeskemaer
For at lette dokumentationen, er der udarbejdet en række hjælpeskemaer for Danske Juletræer. Man må gerne udarbejde sine egne dokumenter, blot de krævede oplysninger er til stede i en kontrollerbar form.

Har du brug for rådgivning omkring GLOBALG.A.P. kan du gøre brug af vores medlemstilbud hos IntroCert.  

GlobalG.A.P. version 6

Hvert 4.-6. år bliver GLOBALG.A.P. standarden revideret og kommer i en ny udgave. Fra og med 2024 er det version 6 der skal anvendes. Det betyder en række ændringer ift. version 5.2, der nu udgår.

Se flere nyheder

Glæd dine juletræer med mikronæringsstoffer fra BioNutria. Uanset hvilken gødning du har brug for – har vi løsningen…

Se forhandleroversigt

Skadevolderbekæmpelse (webinar)

Vi gennemgår de mest almindelige skadevoldere og brugen af foreningens skadenøgle på hjemmesiden.

Se flere arrangementer