GLOBALG.A.P. og juletræer

Dyrkning

GLOBALG.A.P. standarden for juletræer blev oprindelig udarbejdet til frugt og grønsager, men dækker i dag også blomster og prydplanter, planteskoler, almindelige landbrugsafgrøder og husdyrproduktion. 

I GLOBALG.A.P. version 6.0 er de enkelte afgrødetyper adskilt, så alle krav til producenter af blomster og prydplanter er samlet i standarden ”Blomster og Prydplanter” (FO for Flowers and Ornamentals). Standarden kan downloades fra GLOBALG.A.P. hjemmesiden eller rekvireres hos lis@introcert.dk.

Kontrolpunkter
Standarden for blomster og prydplanter består af 158 kontrolpunkter fordelt med:

 • 66 Ufravigelige krav (Major must)
 • 77 Mindre krav (Minor must)
 • 14 Anbefalinger (Recommendations)

Nogle af kravene vil typisk udgå, da de ikke er relevante for traditionel produktion af juletræer f.eks. vanding, brug af spagnum og lignende. 

Standarden for blomster og prydplanter (FO) består af 13 emner med kontrolpunkter og kravspecifikationer, som producenten skal overholde og som vil blive kontrolleret af kontrolorganet. De 13 emner findes i en tjekliste, som skal anvendes til dokumentation af, om kravene i standarden overholdes. 

De 13 emner indeholder krav vedrørende:

 • Ledelse
 • Sporbarhed
 • Plantemateriale
 • Jord, planteernæring og gødning
 • Vand og vanding
 • Integreret plantebeskyttelse (IPM)
 • Planteværnsmidler
 • Efter-høst processer
 • Affaldshåndtering
 • Biodiversitet
 • Energieffektivitet
 • Medarbejdernes sikkerhed og sundhed
 • Medarbejdernes trivsel  

Tjeklister
I GLOBALG.A.P. v6.0 bruges blot en enkelt tjekliste, som omfatter alle 13 områder. Listen anvendes til både de interne kontroller og de eksterne audits på bedriften. Hvis mange producenter er GLOBALG.A.P. certificeret i en gruppecertificering findes også en tjekliste til kontrol/audit af gruppens kvalitetsstyringssystem (QMS). Tjeklisten kan downloades fra GLOBALG.A.P. hjemmesiden eller rekvireres hos lis@introcert.dk.

Hjælpeskemaer
For at lette dokumentationen, er der udarbejdet en række hjælpeskemaer for Danske Juletræer. Man må gerne udarbejde sine egne dokumenter, blot de krævede oplysninger er til stede i en kontrollerbar form.

Har du brug for rådgivning omkring GLOBALG.A.P. kan du gøre brug af vores medlemstilbud hos IntroCert.  

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 7. maj 2024 meddelt Danske Juletræer og Nufarm dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 7. maj til 1. august 2024.

Se flere nyheder

Totalentreprenør inden for juletræer - fra etablering og pasning til salg. Besøg vores hjemmeside og se hvad vi kan gøre for dig.

Se forhandleroversigt

Sommermøde i den europæiske forening i Schweiz

IG Suisse Christbaum inviterer til sommermøde for alle europæiske juletræsproducenter i Schweiz. Mød europæiske kollegaer, oplev den skønne natur og mød flere lokale producenter.

Se flere arrangementer