Pomoxon Extra

Dyrkning

Miljøstyrelsen har pr. 7. maj 2024 meddelt Danske Juletræer og Nufarm dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i 2024. Pomoxon Extra (Reg. nr. 1067-5) har fået en dispensation til anvendelse i nordmannsgran i perioden 7. maj til 1. august 2024.

Vigtig detalje!
En dispensationsgodkendelse betyder, at der efter godkendelsesperioden indtræder et forbud mod anvendelse og opbevaring af produktet. I praksis har det den konsekvens, at lagre af produktet skal være opbrugt inden den 1. august 2024. Anvendelse og opbevaring af produktet uden for perioden medfører bødestraf, og det er derfor vigtigt, at man ikke køber mere ind, end man vurderer at kunne anvende i perioden.

 

Nordmannsgran topskud

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 7. maj 2024 meddelt Danske Juletræer og Nufarm dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 7. maj til 1. august 2024.

Se flere nyheder

GPS-styret maskinplantning i krydsforbandt. Vi har fokus på kvalitet.

Se forhandleroversigt

Certifikatkursus til brug af rygsprøjte og EasyRoller

Danske Juletræer, Dalum Landbrugsskole og Hans Thostrup afholder kursus i brug af EasyRoller og rygsprøjte i juletræer og klippegrønt for udenlandske medarbejdere.

Se flere arrangementer