Anstændige jobs

Dyrkning

Hovedparten af frøhøsten foregår endnu i udlandet, og for at give kogleplukkerne gode arbejdsvilkår og den rette sikkerhed stilles der krav om, at frøhøsten foregår under en af følgende certificerede standarder;

  • ISO 9001
  • Økologi – Ø-mærket
  • Fair Trees/Fair Seed

Juletræsproduktion i Danmark foregår typisk i de tyndere befolkede områder, hvor der periodevist er brug for mange medarbejdere. Under ordningen bæredygtige naturtræer skabes anstændige jobs for både lokal og vandrende arbejdskraft.

Gode arbejdsforhold sikres gennem overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler med udarbejdelse af APV jfr. Arbejdsmiljøloven. Derudover sikres medarbejderne mulighed for organisering og tegning af overenskomst.

FN verdensmål 4 FN verdensmål 8 FN verdensmål 10