Dyrkning

I produktionen af juletræer opbygges en biomasse i nåle, grene, stamme og rødder. Til opbygning af denne biomasse optages CO2 fra atmosfæren. Faktisk bindes 15-18 kg CO2 i hvert salgsklart fældet juletræ på 2 meter. Derudover efterlades 4-5 kg CO2 bundet i rødderne i jorden for hvert træ efter en omdrift på 10 år.

Mekanisk renholdelse kræver mange overkørsler med forskellige redskaber, og udover en stor CO2 udledning vil mekanisk renholdelse føre til større udvaskning af næringsstoffer. Derfor reduceres udledning af klimagasser gennem en moderat anvendelse af kemisk renholdelse under certificeringsordningen bæredygtige juletræer.

Endelig gentilplantes afdrevne arealer for at sikre en løbende fastholdelse af kulstof i jorden.

FN verdensmål 13 FN verdensmål 15