Dyrkning

PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification og er en international non-profit forening, som arbejder for at fremme bæredygtig skovforvaltning i hele verden. PEFC er det største skovcertificeringssystem og repræsenterer mere end 300 millioner hektar af verdens skove.

Interessen for certificering af bæredygtig skovdrift og sporbarhed af træprodukter bunder oprindeligt i et ønske om at beskytte regnskoven mod rydninger og ulovlige hugster. Den er siden vokset til at dække alverdens skove og op igennem 1990'erne har der også været en stigende interesse for certificering af bæredygtig skovdrift i Nordamerika og Europa.

PEFC blev grundlagt i 1999 som international paraplyorganisation der kunne levere uafhængig vurdering, godkendelse og anerkendelse af nationale skovcertificeringssystemer. Der findes 42 uafhængige nationale skovcertificeringssystemer som hører under PEFC, og flere er på vej.

PEFC’s certificeringskriterier er baseret på globalt anerkendte principper, standarder, retningslinjer og kriterier, der er udviklet af internationale og mellemstatslige organisationer med bred enighed fra interesserede stakeholdere.

 

PEFC-juletræer

Alle typer og størrelser af skovejendomme i Danmark kan PEFC-certificeres. PEFC har rødderne i familieskovbruget, og mange mindre skovbrug vælger at indgå i en gruppeordning.

Intensive driftsformer, herunder dyrkning af juletræer og klippegrønt, kan anvendes på maksimalt 10 % af ejendommens skovbevoksede areal. Produktionen fra de intensivt drevne arealer kan dog ikke afsættes som PEFC-certificeret i den danske skovstandard for bæredygtigt skovbrug.

De intensivt drevne arealer skal udvikles i natur- og miljøvenlig retning så anvendelsen af pesticider og gødning er minimal og miljøforsvarlig.

PEFC kræver overholdelse af den internationale arbejdsorganisation (ILO) konventioner om arbejdsmarkedsforhold, også i lande som ikke har ratificeret dem.

I det tyske PEFC-standard for bæredygtigt skovbrug kan juletræer PEFC-certificeres, og dermed er der på det tyske marked mulighed for at købe PEFC-certificerede juletræer.

Ved at købe eller forhandle PEFC-certificerede produkter, er man ifølge PEFC med til at fremme bæredygtigt skovbrug og understøtte FN’s 17 Verdensmål om en bæredygtig udvikling.

Træer fra ikke intensivt drevet arealer, f.eks. torvetræer, kan godt PEFC-certificeres. Hvert år ses store juletræer rundt om i verden. Trafalgar Square i London, Peterspladsen i Vatikanet og Grand-Place i Bruxelles har haft PEFC-certificerede juletræer.