Opbinding ved manglende top

Dyrkning

Det sker, at fugle knækker topskuddet. Der er variation fra år til år og fra kultur til kultur. Anvendelse af fuglepinde, skræmmedrager og andet har beskyttende effekt, men alligevel knækker der topskud, mens de er sprøde.

I unge træer klippes grenkransen til, og der ventes på, at der dannes en eller flere knopper ved såret af den knækkede top. Herfra gror et nyt topskud frem det følgende år. Træet er sat et til to år tilbage, men kan bevare kvaliteten.

I ældre træer over 175 cm eller tæt på afdrift er der ikke tid til at vente på, at ovennævnte reparation lykkes. Her er opbinding af en sidegren til en blivende top en mulighed.

Man er nødt til at være kritisk ved udvælgelsen. Er træet flot og i en god kvalitet, så kan arbejdet betale sig. Ofte mister træet med en opbunden top en kvalitetsklasse fra udgangspunktet (den ægte top var intakt). Markedsforhold og kunderelationer spiller naturligvis også ind.

Desuden skal man ”læse” træet. Ofte vil der være en eller to grene, som begynder at rejse sig og være dominerende. Brug en af disse, da de ofte har dannet en roset i spidsen med en endeknop og fint fordelte sideknopper. Desuden vil en sådan gren ofte have nålene placeret rundt om grenen modsat en mere flad nålestilling på en gren med udpræget grentendens. En omhyggelig udvælgelse giver det flotteste resultat og mindre bøvl med konkurrerende sidegrene, som efterfølgende skal holdes nede.

Ved få grene i øverste grenkrans er det nødvendigt at få fordelt de resterende grene symmetrisk ved brug af grenrettere af et eller andet fabrikat. Grenene skal have en vis stivhed til dette.

Tidspunktet for opbinding er, når grenene er kraftige nok til at tvinges op og fastspændes. Det skal undgås, at de knækker under arbejdet. Typisk kan det lade sig gøre fra ultimo juni og hele juli måned. Ved tidlig opbinding, skal det sikres at grenen stadig kan strække sig frit. Men jo senere, des stivere er grenen, og det kræver kraftigere fastspænding. Det er nødvendigt at binde lidt over lodret, da grenen kan vippe lidt tilbage, når materialet demonteres før fældning.

Forskellige metoder kan anvendes. I det følgende er anvist de mest anvendte. Klik på foto for at se i større udgave.

Opbinding til bambus pind Ø8-10 mm og Max-tape
Pinden placeres på modsatte side af den gren, som opbindes. Alt fastholdes med Max bindebånd. Nogle gange skal der klemmes ekstra forneden på grenen og påsættes et ekstra bånd.

Træ uden top Top bundet op med bambuspind Nærbillede af opbinding  
Træ uden top Opbinding - udført Opbinding - nærbillede  


Fastgørelse i Triwi Topspiral med ring
Pinden placeres på modsatte side af den gren, som opbindes. Bunden fastholdes via ringen.

Træ uden top Top opbundet med Triwi ring Nærbillede af opbinding med Triwi ring  
Træ uden top Opbinding - udført Opbinding - nærbillede  

 

Fastgørelse i Triwi Topspiral lige bundstykke
Pinden placeres på modsatte side af den gren, som opbindes. Bundstykket fastholdes med en klemme. Demontering sker ved at hive spiralen ovenud. Det er hurtigere end  ved modellen med ring nederst. 

Træ uden top Opbinding med TRIWI topspiral Nærbillede af opbinding med TRIWI topspiral  
Træ uden top Opbinding - udført Opbinding - nærbillede  

 

Opbinding til Toppii stål-grenretter
Pinden placeres på modsatte side af den gren, som opbindes. Bunden fastholdes med en klemme. Grenen kan fasbindes med Max bindebånd eller klemmer.

Træ uden top Top opbundet med Toppii Nærbillede af top opbundet med Toppii  
Træ uden top Opbinding - udført Opbinding - nærbillede  

 

Opbinding til liste
Listen placeres på samme side af den gren, som opbindes. Listen skal fastgøres med en eller to strips, da der presses på grene. Metoden skal/må kun anvendes på hårde grene, der kan tåle denne kraftige påvirkning. For at få grenen tvunget lidt over lodret position, sættes en lille klods eller grenstump i klemme nederst mellem liste og stamme.

Træ uden topskud Topskud opbundet med liste Nærbillede af topskud opbundet med liste  
Træ uden top Opbinding - udført Opbinding - nærbillede Opbinding - resultat