Arrangementer

Dyrkning

Iptemadag 300I relation til arbejdet med integreret produktion og certificering er der siden 2005 afholdt en del møder og temadage. Her kan du læse om temadagen den 11. oktober 2007 hos Jørgen Rasmussen, Otterup, og du hente mødereferater fra fokusgruppernes arbejde i 2005 og 2006.

På temadagen den 11. oktober blev der bl.a. demonstreret maskiner til mekaniseret bredderegulering af nordmannsgranjuletræer.
Hent Frans Theilbys korttidsstudier af Juteks kegleklipper.

Temadagen bød også på en gennemgang af Bayers ukrudtsforsøg.
Hent Carl Peter Elgaards skitse for forsøgsanlægget.

Slutteligt bød temadagen også på en gennemgang af en proveniensplantning med de gængse provenienser høstet fra forskellige højdelag.
Hent Kennth Klausens uddelte papir om målinger i plantningen.